top of page
sketch1656038332775_edited.jpg

ציור: לאה מור

תמיכה

הצטרפו לקהילת ראי נפשי

ועזרו לנו להמשיך ליצור תערוכות ובמות אומנותיות

למתמודדים בעבר ובהווה.

התרומה מוכרת לצרכי מס

bottom of page